Blog

transport odpadów niebezpiecznych

Jakie zezwolenia są niezbędne do wykonywania transportu odpadów niebezpiecznych?

Transport odpadów niebezpiecznych jest procesem wymagającym odpowiedniej wiedzy, umiejętności i przestrzegania przepisów prawa. W Polsce istnieje kilka zezwoleń, które są niezbędne do prawidłowego prowadzenia tego rodzaju działalności.

Czytaj więcej

mężczyzna w kombinezonie ochronnym i pojemniku na odpady zakaźne

Na czym polega utylizacja odpadów niebezpiecznych?

Odpadami niebezpiecznymi nazywamy takie nieczystości, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego, mogą zagrażać ludziom, zwierzętom czy innym formom życia. Zaliczamy do nich na przykład odpady medyczne, pigmenty, materiały smoliste czy pozostałości laboratoryjne. Z uwagi na zagrożenie, które stwarzają, ich utylizacja musi się odbywać w odpowiedni sposób. Jak zorganizować wywóz takich śmieci? Kto może się nim zająć?

Czytaj więcej