Na czym polega utylizacja odpadów niebezpiecznych?

Odpadami niebezpiecznymi nazywamy takie nieczystości, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego, mogą zagrażać ludziom, zwierzętom czy innym formom życia. Zaliczamy do nich na przykład odpady medyczne, pigmenty, materiały smoliste czy pozostałości laboratoryjne. Z uwagi na zagrożenie, które stwarzają, ich utylizacja musi się odbywać w odpowiedni sposób. Jak zorganizować wywóz takich śmieci? Kto może się nim zająć?

 

Kiedy przewożenie odpadów niebezpiecznych jest zgodne z prawem? 

Przed utylizacją odpadów niebezpiecznych trzeba się zająć ich transportem. Z uwagi na zagrożenie, które stwarzają dla środowiska, nie każdy może się tego podjąć. Często zdarza się tak, że firmy, które zajmują się odbiorem odpadów przemysłowych czy chemicznych, mają też uprawnienia do przewozu śmieci zaliczanych do niebezpiecznych.

Najważniejszą kwestią jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, które stanowi dokument potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych. Ponadto środki transportu muszą być odpowiednio oznaczone. Mowa tutaj o białej tablicy z dużym napisem „ODPADY” nadrukowanym czarnym kolorem.

 

Jak się utylizuje odpady niebezpieczne? 

Po bezpiecznym przewiezieniu pigmentów czy odpadów medycznych przychodzi czas na ich utylizację. Firmy, które zajmują się odbiorem odpadów niebezpiecznych, mogą to zrobić na kilka sposobów:

  • metodą termiczną – spalenie odpadów w piecach rozgrzanych do bardzo wysokich temperatur (od 850 do 1100 stopni Celsjusza), co pozwala na redukcję ich objętości nawet o 90%,
  • metodą autoklawowania – użycie sterylizatora, który neutralizuje odpady,
  • metodą przetwarzania mikrofalowego – promieniowanie wcześniej oczyszczonych odpadów,
  • metodą dezynfekcji chemicznej z użyciem chloru – jest stosowana najrzadziej z uwagi na toksyczny wpływ chloru na środowisko.