Zagospodarowanie odpadów

biały kontener na płyny

Zajmujemy się zagospodarowaniem odpadów przemysłowych poprodukcyjnych, współpracujemy z zakładami, które zajmują się przetwarzaniem, spalaniem, składowaniem i recyklingiem odpadów.

Pomagamy klientom w klasyfikacji odpadów, sporządzeniu wymaganej dokumentacji (tj. karty przekazania odpadu w systemie BDO), sporządzeniem dokumentacji dotyczącej przewozu odpadów niebezpiecznych ADR, następnie każdy rodzaj odpadu dostarczamy do odpowiedniego zakładu, gdzie następuje jego przetworzenie, spalanie, składowanie lub recykling. Klasyfikacja odpadów może być różna i zależy ona od kryterium przyjętego spośród wielu, a mianowicie: źródło ich powstawania, skład i właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne, masowość wytwarzania i ich użyteczność, szkodliwość dla środowiska. Posiadamy zezwolenie umożliwiające odbiór szerokiej gamy odpadów, co pozwala nam na kompleksową obsługę firm produkcyjnych i usługowych.

Oferujemy kompleksowe usługi obejmujące:

 • odbiór odpadów z terenów firm i instytucji
 • bezpieczny transport odpadów

 

Jakie są cele zagospodarowania odpadów?

Zagospodarowanie odpadów ma na celu odzyskanie z nich jak największej ilości surowców wtórnych oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko tych surowców, które nie nadają się do przetworzenia. Stanowi ono obowiązek dużych przedsiębiorstw, wytwarzających znaczące ilości odpadów.

 

Podstawowe metody utylizacji odpadów

Najprostszą i najbardziej skuteczną metodą utylizacji odpadów jest recykling. Polega on na odzyskiwaniu surowców, które mogą być ponownie wykorzystane gospodarczo. Recyklingowi poddawane są:

 • makulatura

Makulatura może zostać wykorzystana do wyrobu papieru toaletowego, opakowań i tektury falistej.

 • szkło

Ze szkła można wytworzyć między innymi kafelki, pojemniki lub watę szklaną.

 • plastik

Z plastikowych butelek można otrzymać folie, meble, oleje opałowe oraz włókna służące do wytwarzania tkanin (np. polaru).

 • metale

Metale mogą zostać ponownie wykorzystane po przetopieniu.

 • elektrośmieci – stanowią źródło metali szlachetnych

Aby możliwe było ponowne wykorzystanie odpadów, niezbędna jest ich segregacja. Pozwala ona na ograniczenie zużycie wody, energii, a także przyczynia się do zredukowania emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery.

 

Metody zagospodarowania odpadów:

 • zbieranie i transport,
 • odzysk,
 • odzysk surowca wtórnego – recykling,
 • odzysk energetyczny – spalanie,
 • unieszkodliwianie,
 • składowanie,
 • spalanie,
 • kompostowanie.