CEZAR CEZARY MATUSZEWSKI

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

TELEFON
513065113

OFERTA

Odbieramy wszelkiego rodzaju odpady oprócz komunalnych. Posiadamy zezwolenia na transport i zbieranie odpadów, odbiór każdego rodzaju odpadu potwierdzamy Kartą Przekazania Odpadu, ponosimy odpowiedzialność za przekazane nam odpady zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)

Przykładowe odpady jakie odbieramy :

  • farby, kleje, pogalwaniczne, zużyte oleje, rozpuszczalniki,
  • budowlane: gruz, styopian, wełna, folia, eternit, papa, szkło, żużle,
  • tworzywa sztuczne,opakowania, odpady gumowe, opony,
  • sorbenty, czyściwo, chłodziwo, kwasy,
  • chemikalia, leki, kosmetyki ,
  • zużyte źródła światła,
  • sprzęt komputerowy (elektroinformatyczny) oraz wiele innych

Dysponujemy własnym transportem -auta dostawcze i ciężarowe (do 24 ton ładowności), posiadamy pompy to kwasów i szlamów oraz pojemniki 1000l, 200l, 60l.
W cenę usługi wliczony jest transport odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia lub składowania.
Odbiór odpadów następuje na podstawie pisemnego zlecenia i w terminie uzgodnionym przez obie Strony.
Termin płatności dla zleceniodawcy: 14 dni od daty wystawienia faktury VAT przez zleceniobiorcę.
Każdy odbiór potwierdzany jest Kartą Przekazania Odpadów (KPO), zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska.

Każda usługa wyceniana jest po bezpośredniej analizie, zgodnie z charakterem potrzeby Klienta oraz ilości odpadów. Ze względu na powyższe pragnęlibyśmy w przypadku zainteresowania o kontakt e-mail bądź telefon a nasza kadra sporządzi dla Państwa atrakcyjną ofertę.